biologieweb.nl
Maakt het schoolvak biologie leuker en makkelijker!

1 VG - Thema 1 - Wat is biologie?
1 VG - Thema 2 - Planten
1 VG - Thema 3 - Organen en cellen
1 VG - Thema 4 - Ordening
1 VG - Thema 5 - Stevigheid en beweging
1 VG - Thema 6 - Waarneming, regeling en gedrag
1 VG - Thema 7 - Bloemen, vruchten, zaden
2 VG - Thema 1 - Verbranding en ademhaling
2 VG - Thema 2 - Voeding en vertering
2 VG - Thema 3 - De bloedsomloop
2 VG - Thema 4 - Voortplanting
2 VG - Thema 5 - Erfelijkheid en evolutie
2 VG - Thema 6 - Ecologie

2 VG - Thema 7 - Mens en milieu
§1 - De mens en het milieu

               • Powerpoint: De mens en het milieu   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint De mens en het milieu

               • Videoclip: Wat is echte natuur?   [Clipphanger, 1¼ min.]


  
§2 - Energie


               • Powerpoint: Energiebronnen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Energiebronnen

               • Powerpoint: Het ontstaan van fossiele brandstoffen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Het ontstaan van fossiele brandstoffen

               • Begrippenkaartje: Fossiele brandstof

               • Videoclip: Wat is kernenergie?   [Clipphanger, 1¼ min.]


  
§3 - Het broeikaseffect


               • Powerpoint: Het broeikaseffect   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Het broeikaseffect

               • Videoclip: Wat is het broeikaseffect?   [Clipphanger, 1½ min.]

               • Videoclip: Klimaatverandering: een animatie   [Mo Knops, 4½ min.]
 
               • Videoclip: Klimaatverandering in Nederland   [Minienm.nl, 5¼ min.]
  


  
§4 - Schone lucht


               • Powerpoint: Schone lucht   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Schone lucht

               • Begrippenkaartjes: Wintersmog   Zomersmog

               • Videoclip: Wat is fijnstof?   [Clipphanger, 1¾ min.]


  
§5 - Afval

               • Powerpoint: Afval en afvalverwerking   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Afval en afvalverwerking

               • Begrippenkaartjes:
Recycling   Composteren   Compost

               • Videoclip: Afvalverwerking (afl. Klokhuis)   [Klokhuis, 8 min.]


  
§6 - Voedselproductie

               • Powerpoint: Voedselproductie   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Voedselproductie

               • Begrippenkaartjes: Voedingsgewas   Akkerbouw   Tuinbouw   Biologische landbouw   Bio-industrie   Gewasbeschermingsmiddel  
  
                
Kunstmest   Mestinjectie   Mestoverschot

               • Videoclip: Reportage biologisch boeren   [SchoolTV Weekjournaal, 7 min.]
  
               • Videoclip: Wakker op de akker: biologische landbouw   [TV Limburg BE, 3 min.]  
§7 - Bescherming tegen ziekten en plagen

               • Begrippenkaartje: Gewasbeschermingsmiddel


    
§8 - Water en bodem


              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.


  
§9 - Maatregelen om het milieu te beschermen

              • Begrippenkaartjes: Stadslandbouw   Verticale landbouw


  
Verrijkingsstof §1 - Zwerfafval

              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.


  
Verrijkingsstof §2 - Ecologische voetafdruk

              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.


  
Verrijkingsstof §3 - Een bodemprofiel maken

              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.

 De indeling van het op deze pagina verzamelde lesmateriaal sluit aan op:
Thema 7 - Mens en milieu, Biologie voor jou (BvJ), VWO / GYMNASIUM, Deel 2B, 7de editie, Uitgeverij Malmberg