biologieweb.nl
Maakt het schoolvak biologie leuker en makkelijker!

1 VG - Thema 1 - Wat is biologie?
1 VG - Thema 2 - Planten
1 VG - Thema 3 - Organen en cellen
1 VG - Thema 4 - Ordening
1 VG - Thema 5 - Stevigheid en beweging
1 VG - Thema 6 - Waarneming, regeling en gedrag
1 VG - Thema 7 - Bloemen, vruchten, zaden
2 VG - Thema 1 - Verbranding en ademhaling
2 VG - Thema 2 - Voeding en vertering
2 VG - Thema 3 - De bloedsomloop
2 VG - Thema 4 - Voortplanting
2 VG - Thema 5 - Erfelijkheid en evolutie
2 VG - Thema 7 - Mens en milieu

2 VG - Thema 6 - Ecologie
§1 - Wat is ecologie?
  
                • Powerpoint:
Wat is ecologie?   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint Wat is ecologie

                • Begrippenkaartjes: Ecologie   Biotische factor   Abiotische factor   Individu   Populatie   Levensgemeenschap   Ecosysteem   Biosfeer   Biosfeer 2
 
                • Puzzel: Invloeden uit het milieu   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie Puzzel Invloeden uit het milieu

                  Oplossing van puzzel: Invloeden uit het milieu

                • Test je kennis: Abiotische en biotische factoren   [Biologiepagina.nl]


  
§2 - Voedselrelaties

  
                • Powerpoint:
Voedselrelaties   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint Voedselrelaties

                • Powerpoint:
Autotroof en heterotroof   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Autotroof en heterotroof

                • Begrippenkaartjes: Voedselketen   Voedselweb   Autotroof   Consument   Fotosynthese   Glucose
  
                • Puzzel: Voedselrelaties   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie Puzzel Voedselrelaties

                  Oplossing van puzzel: Voedselrelaties

                • Internetopdracht: Voedselweb van organismen uit een vijver   [Bioplek.org]

                • Videoclip: De voedselketen   [SchoolTV, ½ min.]

                • Videoclip: Voedselkringloop   [SchoolTV, 1½ min.] 

                • Videoclip:
Vervuiling van de voedselkringloop   [SchoolTV, ½ min.]

                • Videoclip:
Algen op Antarctica   [SchoolTV, 1 min.]

                • Videoclip: Ondergrondse beestjes   [SchoolTV, 4 min.]

                • Videoclip: Het ecosysteem   [SchoolTV, 3 min.]

                • Test je kennis: Producenten en consumenten   [Biologiepagina.nl]


  
§3 - Kringlopen
   
               • Powerpoint:
Kringlopen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint Kringlopen

               • Begrippenkaartjes: Fotosynthese   Glucose

               • Videoclip: De waterkringloop   [SchoolTV, ½ min.]

               • Videoclip: De kringloop van het water   [SchoolTV, 2 min.]

               • Videoclip: Water in Peru   [SchoolTV, 2½ min.]

               • Videoclip: Koolstofdioxide verwerkt in vloertegels   [SchoolTV, 2 min.]

               • Videoclip: Nederland en het broeikaseffect   [SchoolTV, 3¾ min.]

               • Videoclip: Hoeveel CO2 produceert Nederland?   [Altijd Wat Wijzer, 2 min.]

               • Videoclip: Fotosynthese en verbranding   [Mattijs Leeffers, 2½ min.]

               • Test je kennis: De koolstofkringloop   [Biologiepagina.nl]
  

  
§4 - Piramides
  
               • Powerpoint:
Piramides   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
   
Biologie powerpoint Piramides

               • Begrippenkaartjes: Biomassa   Piramide van aantallen   Piramide van biomassa


  
§5 - Energiestroom in een ecosysteem
  
               • Powerpoint:
De energiestroom in een ecosysteem   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint De energiestroom in een ecosysteem


  
§6 - Populaties
  
               • Powerpoint:
Populaties   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
   
Biologie powerpoint Populaties

               • Begrippenkaartje: Populatie


  
§7 - Successie
  
               • Powerpoint:
Successie   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
  
Biologie powerpoint Successie

               • Begrippenkaartjes: Successie   Pionierecosysteem   Climaxecosysteem
  
               • Puzzel: Successie   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie Puzzel Successie
  
                 Oplossing van puzzel:
Successie

               • Videoclip: Successie   [Biologielessen.nl, 5 min.]

               • Videoclip: Wat is echte natuur?   [Clipphanger, 1½ min.]

               • Test je kennis: Pionierecosysteem en climaxecosysteem   [Biologiepagina.nl]


  
§8 - Aanpassingen bij dieren
  
               • Powerpoint:
Aanpassingen bij dieren   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
   
Biologie powerpoint Aanpassingen bij dieren

               • Begrippenkaartjes: Haaksnavel   Kegelsnavel   Pincetsnavel   Priemsnavel   Zeefsnavel
  
               • Videoclip: Woestijnleven   [SchoolTV, 3½ min.]
  
               • Videoclip: Kevers in de woestijn   [SchoolTV, 1¼ min.]
   
               • Videoclip: Waarom hebben zebra's strepen?   [Clipphanger, 1¼ min.]
  
               • Test je kennis:
De snavels van vogels   [Biologiepagina.nl]


  
§9 - Aanpassingen bij planten
  
               • Powerpoint:
Aanpassingen bij planten   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
   
Biologie powerpoint Aanpassingen bij planten

               • Begrippenkaartjes: Vleesetende plant   Venusvliegenval

               • Videoclip: Planten in extreme omstandigheden   [SchoolTV, 9½ min.]
  
               • Videoclip: Waarom bomen maar honderd meter hoog worden   [Wetenschap101, 2 min.]


  
§10 - Samenleven
  
                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.


  
§11 - De bodem
  
                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.


  
Verrijkingsstof §1 - Ecosystemen in Nederland
  
                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.


  
Verrijkingsstof §2 - De strooisellaag
  
 
               Begrippenkaartje: Strooisellaag


  
Verrijkingsstof §3 - Biotopenkaart
  
                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.Extra materiaal

                • Prezi-presentatie: Ecologie   [Sarina Bremekamp, Prezi.com]
  
                • Videoclip: Welke toekomst heeft de mondiale biodiversiteit?   [Planbureau v.d. Leefomgeving, 3 min.]
 De indeling van het op deze pagina verzamelde lesmateriaal sluit aan op:
Thema 6 - Ecologie, Biologie voor jou (BvJ), VWO / GYMNASIUM, Deel 2B, 7de editie, Uitgeverij Malmberg