biologieweb.nl
Maakt het schoolvak biologie leuker en makkelijker!

1 THV - Thema 1 - Wat is biologie?
1 THV - Thema 2 - Planten
1 THV - Thema 3 - Organen en cellen
1 THV - Thema 4 - Ordening
1 THV - Thema 5 - Stevigheid en beweging
1 THV - Thema 6 - Waarneming, regeling en gedrag
1 THV - Thema 7 - Bloemen, vruchten, zaden
2 THV - Thema 1 - Verbranding en ademhaling
2 THV - Thema 2 - Voeding en vertering
2 THV - Thema 3 - De bloedsomloop
2 THV - Thema 4 - Voortplanting
2 THV - Thema 5 - Erfelijkheid en evolutie
2 THV - Thema 6 - Ecologie

2 THV - Thema 7 - Mens en mileu
§1 - De mens en het milieu

               • Powerpoint: De mens en het milieu   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint De mens en het milieu

                • Videoclip: Wat is echte natuur?   [Clipphanger, 1¼ min.]§2 - Energie

                • Powerpoint: Energiebronnen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
  
Biologie powerpoint Energiebronnen
  
                • Powerpoint:
Het ontstaan van fossiele brandstoffen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint Het ontstaan van fossiele brandstoffen
 
                • Begrippenkaartje: Fossiele brandstof

                • Videoclip: Wat is kernenergie?   [Clipphanger, 1¼ min.]§3 - Het broeikaseffect
 
                • Powerpoint: Het broeikaseffect   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Het broeikaseffect
 

                • Videoclip:
Wat is het broeikaseffect?   [Clipphanger, 1½ min.]

                • Videoclip: Klimaatverandering: een animatie   [Mo Knops, 4½ min.]
 
                • Videoclip: Klimaatverandering in Nederland   [Minienm.nl, 5¼ min.]
  §4 - Afval
 
                • Powerpoint: Afval en afvalverwerking   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Afval en afvalverwerking

                • Begrippenkaartjes: Recycling   Composteren   Compost

                • Videoclip: Afvalverwerking (afl. Klokhuis)   [Klokhuis, 8 min.]§5 - Voedselproductie
 
                • Powerpoint:
Voedselproductie   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Voedselproductie

                • Begrippenkaartjes: Voedingsgewas   Akkerbouw   Tuinbouw   Biologische landbouw   Bio-industrie   Gewasbeschermingsmiddel
  
                 
Kunstmest   Mestinjectie   Mestoverschot

                • Videoclip: Reportage biologisch boeren   [SchoolTV Weekjournaal, 7 min.]
  
                • Videoclip: Wakker op de akker: biologische landbouw   [TV Limburg BE, 3 min.]  
§6 - Schone lucht


                • Powerpoint: Schone lucht   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Schone lucht

                • Begrippenkaartjes: Wintersmog   Zomersmog

                • Videoclip: Wat is fijnstof?   [Clipphanger, 1¾ min.]§7 - Bescherming tegen ziekten en plagen

                • Begrippenkaartje: GewasbeschermingsmiddelVerrijkingsstof §1 - Water en bodem

                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.Verrijkingsstof §2 - Zwerfafval

                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.Verrijkingsstof §3 - Een bodemprofiel maken

                Bij deze paragraaf is nog geen materiaal beschikbaar.
 
De indeling van het op deze pagina verzamelde lesmateriaal sluit aan op:
Thema 7 - Mens en milieu, Biologie voor jou (BvJ), VMBO-T / HAVO / VWO, Deel 2B, 7de editie, Uitgeverij Malmberg