biologieweb.nl
Maakt het schoolvak biologie leuker en makkelijker!

1 KGT - Thema 1 - Wat is biologie?
1 KGT - Thema 2 - Planten
1 KGT - Thema 3 - Organen en cellen
1 KGT - Thema 4 - Ordening
1 KGT - Thema 5 - Stevigheid en beweging
1 KGT - Thema 6 - Waarneming, regeling en gedrag
1 KGT - Thema 7 - Bloemen, vruchten, zaden
2 KGT - Thema 1 - Verbranding en ademhaling
2 KGT - Thema 2 - Voeding en vertering
2 KGT - Thema 3 - De bloedsomloop
2 KGT - Thema 4 - Voortplanting
2 KGT - Thema 5 - Erfelijkheid en evolutie
2 KGT - Thema 6 - Ecologie
3 K - Thema 1 - Organen en cellen
3 K - Thema 2 - Voortplanting en ontwikkeling
3 GT - Thema 3 - Erfelijkheid
3 GT - Thema 4 - Ordening en evolutie

2 KGT - Thema 7 - Mens en milieu
§1 - De mens en het milieu
 
                • Powerpoint: De mens en het milieu   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint De mens en het milieu
  
                • Videoclip: Wat is echte natuur?   [Clipphanger, 1¼ min.]
  


§2 - Energie
  
                • Powerpoint: Energiebronnen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Energiebronnen

                • Powerpoint: Het ontstaan van fossiele brandstoffen   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Het ontstaan van fossiele brandstoffen

                • Begrippenkaartje: Fossiele brandstof

                • Videoclip: Wat is kernenergie?   [Clipphanger, 1¼ min.]
  
  
§3 - Het broeikaseffect
  
               • Powerpoint: Het broeikaseffect   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]

Biologie powerpoint Het Broeikaseffect

               • Videoclip: Wat is het broeikaseffect?   [Clipphanger, 1½ min.]
 

  
§4 - Klimaatverandering
 
               • Videoclip: Klimaatverandering: een animatie   [Mo Knops, 4½ min.]
 
               • Videoclip: Klimaatverandering in Nederland   [Minienm.nl, 5¼ min.]
  


§5 - Afval en afvalverwerking
 
               • Powerpoint: Afval en afvalverwerking   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint Afval en afvalverwerking

               • Begrippenkaartjes: Recycling   Composteren   Compost

               • Videoclip: Afvalverwerking (afl. Klokhuis)   [Klokhuis, 8 min.]
 


§6 - Voedselproductie
 
               • Powerpoint: Voedselproductie   [B.Bouwman, Biologieweb.nl]
 
Biologie powerpoint Voedselproductie

               • Begrippenkaartjes: Voedingsgewas   Akkerbouw   Tuinbouw   Biologische landbouw   Bio-industrie   Gewasbeschermingsmiddel
  
                
Kunstmest   Mestinjectie   Mestoverschot
  


§7 - Biologische landbouw
  
               • Begrippenkaartje: Biologische landbouw

               • Videoclip: Reportage biologisch boeren   [SchoolTV Weekjournaal, 7 min.]
  
               • Videoclip: Wakker op de akker: biologische landbouw   [TV Limburg BE, 3 min.]

  

  
Verrijkingsstof §1 - Zwerfafval

              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal aanwezig.Verrijkingsstof §2 - Biologische gewasbescherming

              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal aanwezig.Verrijkingsstof §3 - Een bodemprofiel maken

              Bij deze paragraaf is nog geen materiaal aanwezig.

 De indeling van het op deze pagina verzamelde lesmateriaal sluit aan op:
Thema 7 - Mens en milieu, Biologie voor jou (BvJ), VMBO-KGT, Deel 2B, 7de editie, Uitgeverij Malmberg